Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

 

Obce:


D. Poustevna
Filipov
Fukov
Chřibská
Jiříkov
Krásná Lípa
Lipová

Lobendava
Mikulášovice
Nová Víska
Rumburk
Staré Křečany
Šluknov

Varnsdorf
Velký Šenov
Vilémov
Vlčí Hora
Zadní Doubice


 

Fukov
Dopisní nálepka - Fukov
1850-1945

 

Názvy obcí

Vsevjednom.cz

 

 Šluknovsko
| Muzeum Böblingen | Hostince

Šluknovsko
Interaktivní mapa

"Po letech, dočkám-li se toho, budu se zase dívati ještě pozorněji,
po mně přijdou jiní a budou pokračovati.
Tam, kde jste dříve viděli jen málo, najednou po čase vidíte víc,
nacházíte jednu věc krásnějsí než druhou.
A tím spíše v kraji, ve kterém po léta žijete,
ve kterém jste se narodili, v němž jste pevně zakotveni
a který vám bude vždy nejmilejší na světě."

(malíř Karel Vik, 1940)

Šluknovsko je nejsevernějším regionem České republiky, rozkládá se na území mezi CHKO Labské Pískovce a Lužickými horami, ze tří stran obklopeno Německem. Administrativně patří k Ústeckému kraji. Dříve se tomuto kraji říkalo Böhmisches Niederland nebo-li Česká Dolní země. Poprvé se tento název uvádí v Sommerově Topografii Litoměřického kraje z roku 1833 a zahrnuje území bývalých soudních okresů Lipová, Šluknov, Rumburk a Varnsdorf.

Vždy se zde mísil český a německý vliv. Ve 13. století probíhala německá kolonizace, která částečně zatlačila slovanské osídlení do vnitrozemí. Vlivem soužití německého a slovanského lidu vznikl nový typ venkovského domu - podstávkový dům, který spojil slovanskou roubenou a německou hrázděnou konstrukci. Tento dům je pro zdejší region nejtypičtější.

Podstávkový dům je typ venkovského domu, kde přízemí tvoří roubená místnost a nad ní umístěné patro nebo střecha je nesena samostatnou konstrukcí - podstávkou. Podstávka je důmyslná podpůrná stavba, která převádí zatížení střechy i patra přímo k základům. Podstávku tvoří dřevěná konstrukce ze sloupů, která nese vyšší podlaží a střechu odděleně od přízemí. Tvoří ji svislé stojny se šikmými pásky a na nich vodorovné prahy a lyžiny. Hornolužický typ podstávkového domu má ve většině případů hrázděné patro, severočeský typ má často i roubené patro. Základní dispozice domu je trojdílná, kdy síň a chlév jsou nejčastěji zděné, světnice roubená . Běžné jsou i dispozice s dvěma roubenými světnicemi po obou stranách síně. Roubená obytná část, kde se topilo, držela teplo, zatímco úspornější hrázděná část nebyla vytápěná a sloužila pro spaní a hospodářské účely.

Typ domu s podstávkou se vyvíjel minimálně čtyři století. Převážná část do dnešní doby dochovaných staveb vznikla na konci 18. a v 19. století.

Nejstarší podstávkový dům v česko-saském pohraničí stojí v Neusalza-Spremberg; byl postaven kolem roku 1530 a dnes je v něm umístěno muzeum.

Reiterhaus
Reiterhaus v Neusalza-Spremberg

Šluknovsko se nalézá rovněž na území, kterému se říká Sudety, tzn. pohraniční oblast České republiky, kde dříve žili hlavně Němci. Název Sudety používal již antický kartograf a astronom Claudius Ptolemaios, který výrazem Sudéta označoval všechna pohoří od Šumavy na sever. Slovo pochází pravděpodobně z keltštiny a znamená Les kanců. Ojediněle se vyskytuje výklad, který odvozuje starogermánský původ od slova Sudtha = les.

Další informace:

Podstávkové domy (soubor pdf)
Za minulostí Šluknovska (soubor pdf)
Dějiny Šluknovska (soubor pdf)


Ráz zdejšího kraje nádherně vystihl historik Josef Vítězslav Šimák (1870-1941) v roce 1906:

"Krajina od skupiny horské k severozápadu známá jakožto výběžek Šluknovský, Němci zvou ji Niederland. Celý výběžek, mírná povýšená krabatina, na jihu plně jest zavřen horstvem Lužickým, kdežto severní pokrají volně se otvírá chladným větrům od půlnoci.
I je tu podnebí drsné, půda studená a málo plodná. Kdežto jinde pole kypí bujným životem ženců, rolník v Niederlandu má obilí ještě zelené, a teprve když v Čechách již fičí po strništích, sahá ke kose. Višně dozrávají až v září, však i tenkrát jsou nepříliš veliké a chutné. Chladné klima přenáší všechen kraj na výšiny Švýcarska. Poměry svědčí jen trávě, která jako v horách je bujna a kořenna. Proto v hospodářství prospívá nejspíše chov dobytka a souvislý s ním domácký průmysl hospodářský. Obilí se dováží.

Nejprůmyslnější a nejlidnatější okresy Českého království prostírají se tu v severním výběžku, co vodní proud, to strojní pohon. Ticho poetické samoty zapudil neromantický šramot a pískání páry. Jen šumné lesy, které dosud někde zbyly, dodávají půvab horským pádolinám, a zvláště výšiny kolem Tannenberka zdobí se ještě půvabným pelem netknuté přírody."

Šluknovsko
Drsný Niederland


Copyright © 2008-2021 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu