Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

 

Obce:


D. Poustevna
Filipov
Fukov
Chřibská
Jiříkov
Krásná Lípa
Lipová

Lobendava
Mikulášovice
Nová Víska
Rumburk
Severní
Staré Křečany
Šluknov

Varnsdorf
Velký Šenov
Vilémov
Vlčí Hora
Zadní Doubice

 

Vsevjednom.cz

 

 

 Krásná Lípa

Znak Krásné Lípy

Město Krásná Lípa (dříve Schönlinde) leží v centru Šluknovského výběžku v údolí říčky Křinice a na přilehlých svazích v nadmořské výšce 426 m. Má přibližně 3 600 obyvatel.

Historie města sahá do 13. století, kdy sem přišli kolonisté z Duryňska, kterým bylo vykázáno místo na mýtině poblíž velké a krásné lípy. Již dlouho předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk, který byl ale roku 1339 zničen. Sousední ves Krásný Buk, připomínaná poprvé roku 1485, vznikla pravděpodobně až po válkách husitských. Prvním dědičným rychtářem Krásné Lípy byl roku 1317 Fabian Zimmermann, jehož rod konal svoji službu až do roku 1643. Obec se stala městysem roku 1731, povýšena na město 1870 a městský znak získala v roce 1893.

Krásná LípaKrásná Lípa

Již v roce 1766 zde byl založen punčochářský cech, který dal základy textilnímu průmyslu, o jehož značný rozvoj se zasloužil velkoprůmyslník Karl Augustin Dittrich. V prvních desetiletích 19. století se město stalo významným střediskem textilní výroby a obchodu. Nejvyššího počtu 6.930 obyvatel dosáhlo v roce 1910. Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turistiky, v roce 1885 byl ve městě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury.

Krásná LípaKrásná Lípa
Městu dominuje kostel sv. Máří Magdalény

V nejstarším dochovaném domě z roku 1726, zvaném u Frinda, se nachází Vlastivědné muzeum Českého Švýcarska. Dominantou města je barokní kostel sv. Maří Magdalény, postavený v letech 1754-1758, který stojí na místě původního dřevěného kostelíka z roku 1142. Na schodišti před kostelem se nachází pískovcový kříž s Kristem vytesaným z jednoho kusu kamene. U silnice do Rybniště můžeme spatřit bývalý palác Alžběty Hielle-Dietrichové, postavený v letech 1885-1887 v renesančním stylu. Budovu zdobí bohatá figurální výzdoba, zhotovená bratry Schwarzovými z Dolního Sedla podle modelů drážďanského profesora Rentsche.

V Krásné Lípě se narodil malíř August Frind (1852-1924), označovaný někdy jako "Brožík Šluknovského výběžku". Již od svých dvaceti let se plně věnoval malířské činnosti. Rodina Karla Dittricha se stala mecenášem chudého malíře a umožnila mu získat finanční prostředky na studia na prestižní Drážďanské umělecké akademii. Vedle malby se Frind věnoval i heraldice, namaloval mimo jiné znak města Varnsdorfu a v roce 1893 vytvořil městský erb Krásné Lípy. Největší zakázkou Augusta Frinda v Krásné Lípě byla výzdoba hrobky rodiny jeho mecenáše Dittricha.

Obrazy Augusta Frinda
Obrazy Augusta Frinda

V Krásné Lípě založil roku 1922 rumburský rodák Albin Hugo Liebisch (1888-1965) továrnu na výrobu motocyklů Čechie - Böhmerland, údajně nejdelších motocyklů na světě. V roce 1931 byla výroba přestěhována do blízkých Kunratic. Během 2. světové války se v továrně vyráběly součástky pro vojenský půmysl. Po válce chtěl Albin Liebisch výrobu svých slavných motocyklů obnovit, místo toho byl zatčen a poslán do sběrného tábora Rabštejn, a jeho majetek konfiskován. Liebischovi a jeho synovi se podařilo po roce strádání odcestovat za příbuznými do Pasova. Tovární budovy chátraly, až byly nakonec v polovině 60. let strženy. V roce 2000 byla v Krásné Lípě Albinu Liebishovi odhalena pamětní deska.

Čechie - BöhmerlandČechie - BöhmerlandPamětní deska

Po roce 1945 došlo následkem vystěhování původního německého obyvatelstva k úpadku obce a bylo zbouráno více než 400 domů. V obci a okolí však můžeme stále vidět četné doklady původních lidových staveb s podstávkou a krásnými kamennými portály.

Od roku 2000 je město sídlem Správy národního parku České Švýcarsko, nedávno byl na Křinickém náměstí otevřen nově postavený Dům Českého Švýcarska s informačním centrem a galerií národního parku.

 

Copyright © 2008-2021 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu