Osada Kopec - Historie
 

Deutsche Version
DEUTSCH

Kopec
Brtníky

Vzpomínky
Šluknovsko
Hospoda
Galerie
Vzkazy

 

Nové!

Spolek
Publikace
Letovisko Kopec

TV pořad
Mikulášovické
zmrtvýchvstání

2022


Znak Kopce
Znak Kopce

Dolní  mlýn - katastr Kopec
Dolní mlýn

Prostřední mlýn - katastr Kopec
Prostřední mlýn

Horní mlýn - katastr Kopec
Horní mlýn

Richtrův mlýn - katastr Brtníky
Richterův mlýn

Odkazy:

Č. Kamenice
Č. Švýcarsko
Českosaské
Švýcarsko

Markvartice
Mikulášovice

Niedermühle
Rumburk
Staré Křečany

Vigato
Fotomanuál
existenciálního

romantika

HeimatmuseumMuzeum
Českého Nizozemí
v Böblingen

Logo MDR 1
Radio Sasko
Vysílání přes hranice
každou neděli
od 18 hod.

Spolek Hinterhermsdorf
Spolek
Hinterhermsdorf


Werner Schmidt
Werner Schmidt
Mikroelektronika
Wittenberg


Jestli ne, pomůže vám
mapa webu

Vsevjednom.cz


Historie
| Dnešek | Místopis | Spolek

KopecKopec

"Není radostí člověka tráviti klopotný život svůj pouze prací,
nýbrž jest prospěchem každému seznati kraje, kde se
nacházejí památky našich předků a kde každému
dodává Boží příroda radost, útěchu, sílu a chuť."

(Václav Frič, 1910)*

Osada Kopec se nachází ve Šluknovském výběžku na severu České republiky. Svou polohou na severozápadním okraji národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce tvoří vstupní bránu do těchto chráněných území. Leží v hlubokém údolí, kterým protéká Brtnický potok, pramenící pod dřívější Starou hájovnou na vrchu Lichtenberg u Brtníků. Z Brtníků, které jsou vzdálené 1 km, vede do Kopce modře značená turistická cesta, která se dále noří do hlubin Českosaského Švýcarska.

Základem starého osídlení byly čtyři mlýny a katry na Brtnickém potoce, zachycené již na Oederově mapě z konce 16. století. Podle písemných podkladů byla obec založena roku 1660 zprvu jako samostatná s vlastním rychtářem, i když farou a školou byla příslušná k Brtníkům. K těm se připojila v roce 1850. V 70 domech zde žilo 380 obyvatel, z nichž většina pracovala v brtnických továrnách. Původní jméno Hemmehübel měla až do roku 1946.

Zimmerova pilaZimmerova pila

V obci byly 4 velké vodní nádrže, u nichž byl vždy vodní mlýn nebo pila. Dva z těchto mlýnů spojených s pilou vlastnil od konce 17. století rod Zimmerů. Mlýnský soupis z roku 1692 uvádí Prostřední mlýn s jedním mlecím zařízením a pilou, dědičně propachtovaný Johannu Zimmerovi. K mlýnu, který měl dvě kola na svrchní vodu se spádem 6,32 m, patřilo i obydlí, stáj a právo rybolovu na potoce. Zimmerovi byli majiteli i Dolního mlýna (Zimmerovy pily) až do roku 1945. Hans Zimmer zde před 2. světovou válkou konstruoval a stavěl větroně, které si vedly úspěšně při leteckých soutěžích.

Kousek od bývalé Zimmerovy pily u cesty vpravo stojí dodnes sloupková muka se sochou sv. Antonína Paduánského, která zde byla postavena na památku tragického úmrtí mlynáře Johanna Zimmera (+1707). Nápis na čelní straně podstavce ve volném českém překladu zní: "Šestého července roku 1707 o jedenácté hodině zde skončil můj život. Johannes Zimmer." Uprostřed nápisu je klečící postava J. Zimmera, modlícího se nad rozevřenou knihou. Svým provedením se plastika hlásí ještě do období pozdního středověku. Dle ústního podání zde Johann Zimmer zahynul při tragické nehodě v kamenolomu. V roce 1945 byla socha kamenována a Antonínovi byla uražena hlava a ruka. V roce 1993 sochu opravil restaurátor Jan Pokorný z Děčína. Opravená socha však byla v roce 1998 ukradena zlodějem ze Šluknova a prodána do Německa. Dnešní verze sochaře Pavla Svobody vznikla v roce 2002 a vypadá opravdu netradičně.

Ze čtyř rybníků se do dnešní doby dochoval pouze jeden, obnovený roku 2000.

Proměna rybníka za století
najeď myší na obrázek ^

Od 18. století se v Kopci odlévaly zvony a z osady vzešla řada vynikajících zvonařů. Jeden z nejvýznamnějších rodáků byl Zacharias Dietrich, brzy odešel do Prahy, kde se proslavil jako výjimečně zručný umělec. Odlil mimo jiné zvony v Jiřetíně pod Jedlovou a Starých Křečanech. Tradice zvonařství přetrvala v Kopci až do 19. století. Velmi plodným mistrem svého oboru byl Josef Pietschmann, který se později odstěhoval do Litoměřic, vynikajícími zvonaři byli i další členové jeho rodiny. Posledním známým zvonařem v Kopci byl Josef Kittel, z jeho dílny se zachoval zvon odlitý v roce 1802 a umístěný v saském Neusalza. Josef Kittel zhotovil mnoho dalších zvonů, v roce 1810 také pro kostely v Pavlovicích a Drchlavě u Dubé.

V Kopci se 14.2.1901 narodil Hans Schütz, pozdější bavorský státní ministr.

Do konce 2. světové války zde žili převážně Němci. Po porážce fašismu následovalo vysídlení pohraničí. Přes obrovskou propagandu a částečný návrat odsunutých Čechů zůstal kraj téměř liduprázdný. Vysídlené Němce se nepodařilo nahradit českým obyvatelstvem. To znamenalo zánik mnoha usedlostí a několika vesnic. Osadu Kopec by stihl podobný osud, kdyby hned po válce o její malebné chaloupky neprojevili zájem první návštěvníci z vnitrozemí, kteří je časem přeměnili na rekreační objekty. Přesto byla zbourána nejméně polovina domů. Zachovala se kaplička z roku 1809 a z několika restaurací pouze hostinec Focke, dnes Hospoda U Oty.

Hostinec Focke v 19.století LupaFocke ve 30.letech 20.století
Hostinec Focke

KapličkaLupaKaplička
Kaplička v Kopci

 

Modely domů v Kopci >>

Kopec dnes >>


* Citát převzat z informačního letáku CHKO Labské pískovce Drobné památky Českého Švýcarska.

 
Copyright © 2008-22 webmaster | Obsah webu je chráněn autorským zákonem | Použitá literatura | Mapa webu | Poslední aktualizace 20.09.2021A