Sudetsko-český slovník

Germanismus Český ekvivalent Německý základ
abtajlung oddíl e Abteilung
ajfr horlivost, píle r Eifer
ajnclík samotka einzeln
ajncvaj jedna dvě ein zwei
ajntopf jídlo z jednoho hrnce r Eintopf
ajzenboňák nádražák e Eisenbahn
akorát přesně akkurat
almužna milodar s Almosen
alotria neplechy e Allotria
anšlus připojení s Anschluss
ánunk tušení e Ahnung
apatika lékárna e Apotheke
apetit chuť k jídlu r Appetit
arest vězení r Arrest
artikl druh zboží r Artikel
ausgerechnet právě, zrovna ausgerechnet
aušus zmetek r Ausschuss
bac-hamr perlík, kladivo r Bäuschel r Hammer
bafat čadit, kouřit dýmku paffen
bágl zavazadlo e Bagage
bál ples r Ball
banda tlupa e Bande
bandáž obvaz e Bandage
barák dům e Baracke
bastlit kutit basteln
befel rozkaz r Befehl
bíbr bobr, bradka r Biber
biflovat šprtat se büffeln
bichle kniha s Buch
blafovat klamat, balamutit bluffen
blekotat koktat, mektat blöken
blicka bleskovka v šachu e Blitzpartie
na blind naslepo blind
blinkr směrovka s Blinker
bort paluba r Bord
bouda chata e Baude
boule vypouklina e Beule
brak zmetek s Brack
brakovat vybírat bracken
buřt uzenka e Wurst
cajghaus zbrojnice s Zeughaus
cálovat  platit zahlen
cangle kleště e Zange
cejch kalibrace, značka e Eiche
celta stanová plachta s Zelt
cejcha povlak na peřinu e Zieche
cifra číslice e Ziffer
cikcak klikatě r Zickzack
cimprlich choulostivý zimperlich
cimra místnost, pokoj s Zimmer
cirkulárka okružní pila s Zirkular
civil nevoják s Zivil
cop vrkoč, pletenec r Zopf
cugrund nazmar zugrunde
cuknout škubnout, trhnout zucken
cupovat trhat zupfen
cukrkandl cukrátko s Zuckerkandl
cvikr skřipec r Zwicker
cvok cvoček do obuvi e Zwecke
čachrovat handrkovat se schachern
čmuchat čenichat schnuppern
čus ahoj tschüs
dakl jezevčík r Dachshund
dekl víko r Deckel
dekovat se mizet decken sich
drek bezcenná věc r Dreck
dril bezduchý výcvik r Drill
durch skrz durch
duršlák průbojník r Durchschlag
endlich konečně endlich
eklheft hnusný, odporný r Ekelhaft
eklovat ošklivit si ekeln
erteple brambory r Erdapfel
fabrika továrna e Fabrik
facka políček e Watschen
fáč obvaz e Fatsch
fachat pracovat odborně s Fach
fachman odborník r Fachmann
fajfka dýmka e Pfeife
fajn prima fein
fajnšmekr labužník r Feinschmecker
fajrovat topit feuern
fajrunt ukončení práce r Feierabend
falc záhyb, drážka r Falz
fald záhyb e Falte
falešný padělaný falsch
falírovat chybět, vadit fehlen
fant zástava s Pfand
fáro vozidlo s Fahrzeug
fascikl svazek spisů, složka r Faszikel
fasovat vzít, dostat přídělem fassen
fasunk příděl e Fassung
fašírka sekaná s Faschierte
fedrovat cpát se, (pružit) federn
fekálie výkaly e Fäkalien
felčar ranhojič r Feldscher
feldflaška polní láhev e Feldflasche
feldkurát vojenský kněz r Feldkurat
fertik hotovo fertig
fěrtoch zástěra s Fürtuch
fest pevný fest
fešný hezký fesch
fikaný mazaný pfiffig
filc plsť r Filz
filcka muňka, veš e Filzlaus
filiálka pobočka e Filiale
finta lest e Finte
firhaňky závěsy r Vorhang
fiskus státní pokladna r Fiskus
fládrovat žilkovat fladern
flastr náplast s Pflaster
flaška láhev e Flasche
flaxa šlacha e Flechse
flek skvrna, místo r Flek
flígr křídlo r Flügel
flikovat záplatovat flicken
flok nýtek r Pflock
flusat plivat r Fluss
foch police s Fach
fortel zručnost r Vorteil
fortna brána e Pforte
forychtung přípravek, příprava e Vorrichtung
fořt hajný, lesník r Förster
fotr otec r Vater
fracek uličník r Fratz
frajle slečna s Fräulein
frajtr svobodník r Gefreiter
frištik snídaně s Frühstück
fuč pryč, tentam futsch
fujtajbl hnus pfui Teufel
funglovka zbrusu nový funkelnagelneu
fungovat působit fungieren
furt pořád in einem fort
fusekle ponožka e Fuss-Socke
fušer břídil r Pfuscher
fuška práce načerno e Pfuscherei
fušovat břídit, packat, melouchařit pfuschen
futrál pouzdro s Futteral
futro zárubeň s Futter
futrovat krmit füttern
gábl svačina, jídlo na vidličku s Gabelfrühstück
galoše  přezůvky e Galosche
gauner darebák r Gauner
gesto posunek e Geste
glanc lesk, třpyt r Glanz
glazura poleva e Glasur
gradovat stupňovat r Grad
grajfnout pochopit begreifen
grobián sprosťák, hrubec r Grobian
grund základ, půda r Grund
gruntovat od základu uklízet r Grund
grupa skupina e Gruppe
guláš ostrá omáčka s Gulasch
gyps sádra r Gips
hafo hromada, spousta (věcí) r Haufen
hajs horký, vřelý heiss
hajzl kadibudka s Häusel
hák skoba r Haken
háklivý choulostivý heiklig
hákovat pracovat häkeln
halb und halb půl na půl, napolovic halb und halb
halt stop, stůj r Halt
handl obchod r Handel
handlovat obchodovat handeln
hantuch ručník s Handtuch
haprovat váznout hapern
haraburdí veteš s Gerümpel
harampádí veteš, krámy s Gerümpel
harašit šelestit rascheln
háro vlasy s Haar
hauptna kapota e Haube
hauzírovat obchodovat po domech hausieren
haxna noha e Haxe
hébl páka r Hebel
heč heč! etsch
heftlink vězeň r Häftling
heftovat přibíjet heften
helfnout pomoci helfen
helma přilba r Helm
hever zvedák r Hebel
hexnšus houser, ústřel r Hexenschuss
hic vedro e Hitze
himlhergot sakra r Himmel, r Herr, r Gott
hochštapler podvodník r Hochstapler
horda tlupa e Horde
houfnice dělo e Haubitze
huntovat přivézt na mizinu,unavovat hundsmüde
chrchlat kašlat krächzen
imrvére pořád immer
jarmark výroční trh r Jahrmarkt
juchat výskat jauchzen
kafe káva r Kaffee
kajsrrok kabát r Rock
kalich pohár r Kelch
kalup cval, trysk r Galopp
kamarádčoft přátelství e Kameradschaft
kandelábr sloup r Laternenpfahl
kanonýr dělostřelec r Kanonier
kapota kryt motoru e Kapotte
kapsle rozbuška e Kapsel
kapírovat chápat kapieren
kaput rozbitý kaputt
karfiol květák r Karfiol
kasa pokladna e Kasse
kasaštyk trhák e Kassa - s Stück
kastle bedna r Kasten
katr rámová pila s Gatter
kauf obchod, nákup r Kauf
kelner číšník, sklepmistr r Kellner
kilner důlčík r Körner
kindrštube dětský pokoj e Kinderstube
klandr zábradlí s Geländer
klika štěstí s Glück
klimpr piano, (brnkání) e Klimperei
knajpa hospoda e Kneipe
knecht sluha, pacholek r Knecht
komando oddíl s Kommando
komandovat poroučet kommandieren
komoda skříň e Komode
konzum obchod r Konsum
kór docela gar
košér v pořádku koscher
koukat dívat se  gucken
kramář obchodník r Krämer
kramle svorka e Klammer
krčmář hospodský r Kretschmer
kredenc příborník e Kredenz
krchov hřbitov r Kirchhof
kriminál vězení s Kriminal
kripl mrzák r Krüppel
krucifix kříž s Kruzifix
ksicht obličej s Gesicht
kšandy šle ?
kšeft obchod s Geschäft
kšeftman obchodník r Geschäftsmann
kšilt štítek čepice s Schild
kuchtit vařit kochen
kumpán společník e Kumpan
kumšt umění e Kunst
kunčaft zákazník e Kundschaft
kuplíř dohazovač r Kuppler
kurtovat se  pásat se gürten sich
kušna huba e Gosche
kušovat mlčet kuschen
kvalt převod, rychlost r Gang
kvartýr byt s Quartier
kvelb klenba, kobka s Gewölbe
kvér puška e Gewehr
kýbl kbelík, vědro r Kübel
kysna bedna e Kiste
ládovat nabíjet, nakládat laden
lágr tábor s Lager
lajsna lišta e Leiste
lakovat balamutit koho lackieren
langzám pomalu langsam
lantuch prostěradlo s Leintuch
latrína suchý záchod e Latrine
lautr nic než lauter
lešpánek tříska r Span
lifrovat dodávat liefern
loch díra, vězení s Loch
lógr kávová sedlina s Lager
luft vzduch e Luft
luftovat větrat lüften
lump rošťák r Lump
lunt hubený (jako doutnák) e Lunte
machr odborník, borec r Macher
majlant velký obnos e Million
majstrovat mistrovat meistern
majstrštyk mistrovské dílo s Meisterstück
majzlík sekáč, dláto r Meißer
malér nepříjemnost s Malheur
maník chlapík r Mann
manšaft mužstvo e Mannschaft
marast bláto r Marast
masa hmota e Masse
mašinfíra strojvedoucí r Maschinenführer
mašírovat pochodovat marschieren
maštal chlívek r Marstall
meldovat hlásit se melden
mindrák pocit méněcennosti Minderwertigkeitskomplex
mírnyx týrnyx jakoby nic mir nichts dir nichts
mišmaš chaos, směsice r Mich-masch
mišuňk zmatek, míchanice e Mischung
mord vražda r Mord
muknout hlesnout, ceknout mucken
mundart nářečí e Mundart
mundverk výřečnost s Mundwerk
mus nutnost, povinnost s Muss
mustr vzor s Muster
nemlich úplně unmöglich
nýmand nikdo niemand
obrst plukovník r Oberst
oficír důstojník r Offizier
ordnunk pořádek e Ordnung
pajcr páčidlo, sochor r Beißer
pajšl plíčky s Beuschel
pajzl putyka s Beisel
pakovat balit packen
pant dveřní závěs s Türband
pantofle trepka r Pantoffel
papundekl karton, lepenka r Pappendeckel
partaj strana e Partei
pasovat padnout, slušet passen
pech smůla s Pech
píglovat žehlit bügeln
pišingr oplatka, dort e Pischingertorte
pixla plechovka e Büchse
plac místo r Platz
planýrovat srovnávat povrch planieren
plato deska, podnos e Platte
polstrovaný čalouněný polster
ponk pracovní stůl e Bank
portmonka peněženka s Portemonnaie
portýr vrátný r Portier
posichrovat pojistit versichern
pracka tlapa e Pratze
prajs Prus r Preuße
přefiknout ošukat ficken
pucovat  čistit putzen
pucvol čistící vlna e Putz - Wolle
pulírovat leštit polieren
pumpky golfové kalhoty e Pumphose
putštok štětka na záchod r Putz - Stock
rafnout uchvátit, popadnout raffen
rajcovat dráždit reizen
rajtovat jet na koni reiten
rantl přesah, okraj r Rand
rapl nával vzteku r Rappel
raport hlášení r Rapport
rašple struhadlo e Raspel
raubíř loupežník, lupič r Räuber
raum nákladový prostor r Raum
rauš opilost r Rausch
regiment pluk s Regiment
rekrut branec r Rekrut
rest odpočinek e Rast
roura trubka e Röhre
ruksak batoh r Rucksack
runda kolečko e Runde
rygol příčný výkop r Riegel
sajfovat čistit mýdlem seifen
senkrovna žumpa e Senkgrube
servírovat podávat servieren
sesle židle r Sessel
sichr jistota sicher
sichrhajska zavírací špendlík e Sicherheitsnadel
skica nákres e Skizze
skuhrat naříkat krächzen
spurtovat finišovat spurten
sulc huspenina e Sulze
striktně přesně strikt
svině prase s Schwein
svinstvo nepořádek, sprosťáctví e Schweinerei
šábr škrabák r Schaber
šacovat oceňovat schätzen
šafnout stihnout, zvládnout schaffen
šachta jáma, důl r Schacht
šajba puk e Scheibe
šajn zdání, potucha r Schein
šalování bednění e Schale
šaltovat řadit schalten
šaltpáka řadící páka r Schalthebel
šamstr holkař r Schürzenjäger
šenk výčep, nálevna r Schank
šíbovat strkat schieben
šíbr posunovač r Schieber
šíf loď s Schiff
šífák plavec, lodník r Schiffer
šichta směna e Schicht
šik elegantní schick
šikana týrání e Schikane
šiknout slušet, hodit se schicken
šiml bělouš r Schimmel
šlaftruňk sklenička před spaním r Schlaftrunk
šlajsna stavidlo e Schleuse
šlak mrtvice r Schlag
šlamastyka brynda r Schlamassel
šlank štíhlý schlank
šlendrián nepořádek r Schlendrian
šlic rozparek, trhlina r Schlitz
šlichta prosté jídlo, kaše schlicht
šluk hlt, vdech r Schluck
šlus konec, zkrat r Schluss
šmajchl kabinet pokojík na muchlání s Schmeichelkabinett
šmajchlovat lísat se schmeicheln
šmakovat chutnat schmecken
šmejd zmetek e Schmarren
šmelcovat tavit schmelzen
šmelit lichvařit verschieben
šminkovat líčit se schminken
šminky líčidla e Schminke
šmír kolomaz e Schmiere
šmirgl brusný papír, smirek r Schmirgel
šmírovat sledovat schmieren
šmudla špindíra schmuddelig
šnaps pálenka r Schnaps
šnek hlemýžď e Schnecke
šnorchl dýchací trubice r Schnorchel
šňupat popotahovat nosem schnupfen
šnuptychl kapesník r Schnupfen
šňůra provaz e Schnur
šnycl řízek s Schnitzel
šnytlík pažitka r Schnittlauch
šofér řidič r Schöfför
šoufek naběrák e Schöpfe
šoufl nevolno e Scheu
špacír procházka r Spaziergang
špagát provaz r Spagat
špachtle stěrka r Spachtel
špajzka spižírna e Speisekammer
špás žert r Spass
špehýrka dveřní kukátko spähen
špejchar skladiště r Speicher
špeluňka špinavá hospoda e Spelunke
špicl vyzvědač r Spitzel
špíglovat leštit spiegeln
špílmachr klíčový hráč r Spielmacher
špitál nemocnice s Spital
špórovat šetřit sparen
šprajcovat příčit se  spreizen
šprechtit mluvit sprechen
špricle příčka e Sprosse
špulka cívka e Spule
špunt zátka r Spund
šrajtofle peněženka schreiben Tafel
šrám rýha e Schramme
šraňky závory e Schranken
šrot staré železo r Schrott
štafle dvojitý žebřík e Staffel
štajf ztuhlý steif
štamgast stálý host r Stammgast
štamprle sklenička na likér r Stamperl
štangle tyčka e Stange
šteft šroub, svorník r Schaft
štekr zástrčka r Stecker
štempl razítko r Stempel
štepovat stehovat, prošívat steppen
štercl škubánky r Sterz
štof materiál, hmota r Stoff
štokrdle stolička r Stock r Hoker
štos stoh, kupa (papíru) r Stoß
štrachat šťourat stochern
štráf pruh r Streifen
štráfovat potulovat se streifen
štrajk stávka r Streik
štrapáce námaha, lopota e Strapaze
štrejchnout škrtnout streichen
štrikovat pléct stricken
štrůdl závin r Strudel
štrych vryp s Strich
štuba světnice e Stubbe
štulpny shrnovačky e Stulpenstiefel
štupovat zašívat stopfen
šturmovat útočit stürmen
štymovat souhlasit stimmen
šufánek naběračka r Schöpflöffel
šunt brak r Schund
šup posunutí, tah r Schub
šuple zásuvka e Schublade
šupléra posuvné měřítko e Schublehre
šupna nákladní loď e Schublade
šús rychlý pohyb r Schuss
švindlovat podvádět schwindeln
tankovat čerpat benzín tanken
tapicírung čalounění tapezieren
techtle mechtle milostné pletky s Techtelmechtel
temprovna chladící pec temperieren
tepich koberec r Teppich
trakař dřevěné kolečko e Tragkarre
trap (v trapu) rychle pryč trappeln
troky necky r Trog
trotl idiot, blbec r Trottel
truc vzdor r Trutz
truhla rakev e Truhe
trychtýř nálevka r Trichter
tumlovat hltat, jíst rychle tummeln
tumpachový znehybnělý, němý stumm
ťulpas hlupák r Tolpatsch
tyátr divadlo s Theater
v cajku v pořádku, na ukázku zeigen
v cuku letu rychle r Zug
v rychtyku v pořádku, správně richtig
vafle oplatka e Waffel
vajtlink lavor r Waschtisch
varta hlídka e Warte
vasrklozet splachovací záchod s Wasserklosett
verbovat získávat, nabírat werben
vercajk nářadí e Werkzeuge
verkštat prac.místo, dílna s Werkstatt
verpánek pracovní stolek e Werkbank
veškosten koš na prádlo r Wächekorb
vint závit e Windung
virbl zmatek, blázinec, vír r Wirbel
xindl chátra, pakáž s Gesindel
zamordovat zavraždit ermorden
zkrachovat udělat úpadek krechen
zmerčit zpozorovat bemerken
zrychtovat zřídit, spravit richten
žargon hantýrka r Jargon
žejdlík pivní sklenice s Seidel
žertovat vtipkovat scherzen
žold mzda vojáka r Sold
žoldnéř profesionální voják r Söldner

nahoru